piątek, 13 maja 2011 r.

Zapraszamy na dwie czerwcowe wycieczki

Zapraszamy Młodzież uczestniczącą w Projekcie: "Szansa Dla Nas - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Gminie Kowala" do udziału w wycieczkach autokarowych. Wycieczki są całkowicie bezpłatne. Koszty pokrywa Europejski Fundusz Społeczny w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Warunkiem uczestnictwa w wycieczkach jest dostarczenie do Biura Projektu (Klub Szansa) pisemnej zgody rodziców na udział w wycieczce lub w przypadku osób pełnoletnich deklaracji uczestnictwa w wycieczce do dnia 3 czerwca 2011 r.

Wycieczka I - Kozłówka - Kazimierz - Janowiec

Termin: 14 czerwca

 • Godz. 6.00 zbiórka pod „Szansa”
 • Godz. 9.00 zwiedzanie Pałacu Zamoyskich w Kozłowce
 • Zwiedzanie Kazimierza
 • Obiad
 • Rejs statkiem do Janowca
 • Przejazd kolejką od rzeki do zamku
 • Zwiedzanie zamku w Janowcu
 • Powrót do Kowali

Wycieczka II - Ojcowski Park Narodowy - Ogrodzieniec

Termin: 28 czerwca

 • Godz. 7.00 zbiórka pod „Szansą”
 • Godz. 10.00 Spotkanie z przewodnikiem w Ojcowie
 • Ojcowski Park Narodowy- zwiedzanie Groty Łokietka
 • Obiad
 • Przejazd autokarem do Zamku w Piaskowej Skale
 • Przejazd autokarem do Zamku w Ogrodzieńcu (po drodze zwiedzanie zamku w Rabsztynie)
 • Zamek w Ogrodzieńcu
 • Wyjazd z Ogrodzieńca ok. godz. 18.00

Deklaracje (zgody rodziców) na udział w wycieczkach: