Projekt

Projekt „Szansa dla Nas – Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Gminie Kowala”.

Wartość projektu: 325 678,00 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
Nr konkursu 1/POKL/7.2.1/2009

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest minimalizowanie wpływu barier indywidualnych i środowiskowych powodujących zagrożenie wykluczeniem społecznym młodych ludzi w wieku 15-25 lat.

Działania proponowane uczestnikom nakierowane są przede wszystkim na poprawę indywidualnego funkcjonowania, rozwój umiejętności społecznych, aktywizacje oraz wzrost motywacji do rozwoju i nauki. Młodzież pod okiem specjalistów z dziedziny kultury, sztuki i edukacji, będzie mogła realizować własne pomysły artystyczne tj wystawy, przedstawiania teatralne itp.

W ramach projektu proponujemy uczestnikom:

1. Warsztaty zainteresowań:

  • Komputerowe
  • Taneczne
  • Plastyczne
  • Językowe
  • Fotograficzne

2. Doradztwo psychologiczne i zawodowe

3. Treningi rozwijające umiejętności i kompetencje społeczne

4. Wycieczki, wyjścia do kina, teatru.

Zapewniamy:

  • Materiały i podręczniki do zajęć
  • Warsztaty na wysokiej jakości nowym sprzęcie audiowizualnym,
  • komputerowym i fotograficznym
  • Zajęcia w małych grupach
  • Miłą i serdeczną atmosferę